We are going to create a face using p5.js with ellipses. The ellipses corresponding to the mouse will move with microphone (my voice)

style significa estil, posa dintre d'estil que el body que és on està el codi principal no tingui ni padding ni margin, perquè és igual a 0, el padding està dintre del margin de forma que el padding és un marge interior i el margin és una marge exterior, script significa codi en javascript i unim en aquesta web el codi javascript p5.js, també unim script.js, p5.sound.js serveix per connectar el micròfon

Aqui trobareu la meva cara creada amb p5.js permet el microfon si us plau CARA AQUÍ